محل تبلیغات شما
مروری بر مبانی فیزیکی مهندسی هسته ای شامل موارد زیر:

مقدمه ای بر فیزیک راکتور_انواع مختلف واکنش های هسته ای_سطح مقطع و شار نوترون_بحث درباره توزیع ماکسول گازها در یک محیط بسته و توزیع ماکسول برای نوترونهای حرارتی وتوزیع شار نوترونهای حرارتی در یک قلب راکتور با ترکیبی از سوخت اورانیوم آب غلاف  اسیدبوریک  -حل 3تا 5 مسئله_واکنشهای پراکندگی کشسان در سامانه آزمایشگاهی و سامانه مرکزجرم ورابطه کاهش انرژی در زاویه خاص سامانه مرکز جرم وارتباط بین دو سامانه_بحث در رابطه شش ضریبی (      KEFF=NFPEP1P2ونمایش تاثیر گام شبکه غنای سوخت وتغییرات دما بر تغییرات ضریب تکثیر_نمایش کل فرآیند از طریق نمایش تصویری بر روی پرده_معادله ترابرد نوترون برحسب متغیرها_ادامه بحث درباره معادله ترابرد نوترون برحسب متغیرها_نقش واهمیت متغرهای آن وتفاوت آنها باهم_بسط توابع غیر خطی ناشی پراکندگی ناهمسانگرد وشرایط مرزی و فصل مشترک به کمک هارمونیکهای فضایی ودر حالت تقارن استفاده از توابع اندر(با بسط هرمیت و بسط لاگور ویا بسط چپیچف)_روشهای ساده سازی معادله ترابرد نوترون  به منظور امکان حل آن و در نهایت استخراج معادله پخش_نظریه کند شدن نوترونها در محیط آب سبک و دیگر کند کننده ها  وطیف انرژی نوترونها در روی کند شدن ونظریه فرمی_استخراج معادله پخش  وقانون فیگ و بحث درباره شرایط حل معادله با ذکر مثال_معادله د و گروهی ویک ونیم گروهی  (یک گروهی اصلاح شده)و گاهی معادله چهار گروهی_رزونانس های بویژه سطح مقطع ها واثرات آن بر طیف نوترون هادرقلب راکتورورابطه ویگنر بطور کلی_ادامه بحث درباره رزونانس ها و رابطه رزونانس ها در اندر کنش گیراندازی  وپراکندگی و اثر دمای سوخت برپهنای رزونانس ها_پدیده دوپلر(اشاره ای به راکتیویته فیدبک)_محاسبه میزان مصرف سوخت در طول سیکل اول کار راکتور و تولیداکتینیدها واثرات آنها بر کارکرد راکتور_تمرین برای آمادگی آزمون تافل (بخصوص بخشspeaking)_کتاب how do you doصفحه 7و8_{Practice to prepare For toefl testing }

Using water instead of gasoline Reactor for heat transfer!(استفاده ازگازوییل بجای آب برای انتقال حرارت راکتور!)

روش Event Tree در تحلیل حرارت راکتور

معادله ,ای ,نوترون ,بسط ,سامانه ,رزونانس ,بحث درباره ,رزونانس ها ,هسته ای ,معادله ترابرد ,مروری بر ,نوترون برحسب متغیرها ,ترابرد نوترون برحسب ,معادله ترابرد نوترون ,مبانی فیزیکی مهندسی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Hae Jinspired middsoundfeta Matthew's site کربلا لازم شدم ✿✿الهه احساس...✿✿ zanjamoore آوای ماه مطالب اینترنتی gravtordeati inmutimad