محل تبلیغات شما

منتخبی بر pdf  برای دانلود  که در مطلب قبلی ارائه شده  در زیربیان می گردد

**زن ,چون مرد در تمام اینها آزاد است.زن هرگزبا مرد فرقی ندارد.آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد,ولی لازم نیست که چادر باشد.بلکه زن میتواند هر لباسی راکه حجابش را به وجود آورد اختیار کند صفحه389 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اسلام می خواهد شخصیت زن راحفظ کند صفحه 389 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**زن در ضمن عقد ازدواج میتواند حق طلاق را برای خودش به وجود آورد.صفحه 389 کتاب آیین انقلاب اسلامی

;**در صورتی که در زمانی که پیغمبر اسلامآمد ,زنها را هیچ حساب می کردند.صفحه 389کتاب آیین انقلاب اسلامی

.**البته یک احکام خاص به مرداست که مناسب با مرد است;یک احکام خاص به زن است ,که مناسب با زن است.صفحه389و390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**زن ومرد همه آزادند دراینکه دانشگاه بروند صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**آنی که مخالفند ,این است که اینطوری که اینهازن را می خواهند بار بیاورند که یک ملعبه ای در دست مردها باشد,به قول شاه:"زن خوب استفریبا باشد"!صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**ما می خواهیم زن آدم باشدمثل سایر آدمها,انسان باشد مثل سایر انسانها, آزاد باشد مثل آزادها.صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**هم اکنون ن مسلمان ایران,در مبارزات ی و تظاهراتبر ضد شاه شرکت دارند.صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**در تمام جهاتی که مرد حقدارد,زن هم حق دارد.صفحه 390کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اسلام خواسته است که زنومرد,حیثیت انسانی شان محفوظ باشدصفحه 390کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اینکه در خارج منعکس کردهاند که در اسلام با زنها ,با خشونت رفتار می شود ,امر غیر صحیحی است و تبلیغاتباطلی است که از مغرضین حاصل شده و الا مرد و زن هر دویشان در اسلام اختیارات  دارند.صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**آنقدری که اسلام به زن خدمتکرده ,خدا می داند به مرد خدمت نکرده;آنقدر که به زن خدمت کرده.صفحه 391کتاب آیین انقلاب اسلامی

,**اما نه اینکه زن یک چیزی بشود که آقادلشان می خواهد که بزک کرده بیاید توی جامعه وبا مردم چه بشود,مخلوط بشود.صفحه 391کتاب آیین انقلاب اسلامی

**زنها مردان شجاع را در دامنخود بزرگ می کنند.صفحه 392 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**قرآن کریم انسان ساز است,و زنها نیز انسان ساز.صفحه 392کتاب آیین انقلاب اسلامی

**وظیفه زنها انسان سازی است.صفحه 392کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اگر زنهای انسان ساز ازملتها گرفته بشود,ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد,شکست خواهند خورد,منحط خواهند شد.صفحه 392کتاب آیین انقلاب اسلامی

_تمرین برای آمادگی آزمون تافل (بخصوص بخشspeaking)_کتاب how do you doصفحه 7و8_{Practice to prepare For toefl testing }

Using water instead of gasoline Reactor for heat transfer!(استفاده ازگازوییل بجای آب برای انتقال حرارت راکتور!)

روش Event Tree در تحلیل حرارت راکتور

اسلامی ,آیین ,انقلاب ,کتاب ,صفحه ,زن ,آیین انقلاب ,کتاب آیین ,انقلاب اسلامی ,390 کتاب ,صفحه 390 ,آیین انقلاب اسلامی ,انقلاب اسلامی **اسلام

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
casivati سفارشات میس کندی و میس لالی پاپ جادوی بصیرت clothingtmall هر آنچه میخواهید به رایگان دریافت کنید بابُ الحرم" پایگاه متن روضه و اشعارمذهبی"ویژه مداحان tisimagist Judith's memory pringuardsese جدیدترین مدلهای لباس ماکسی و شب زنانه مجلسی و مانتو در womenmod.ir