محل تبلیغات شما
پاورپوینت بسیار زیبا در زمینه مبانی فیزیکی  مهندسی هسته ای شامل موارد زیر:

واکنش نوترون با سوخت هسته ای_انرژی بستگی نوکلیون در هسته_واکنش نوترون با سوخت هسته ای_زایش یا باروری سوخت(تبدیل u238به pu239)_
BREADING_نوترونهای آنی شکافت_واکنش نوترون با سوخت هسته ای_نوترونهای تاخیری_فیزیک هسته ای واکنش های زنجیری_محاسبه سطح مقطع_انواع برهم کنشهای نوترون وسطح مقطع های آنها_محاسبه نرخ واکنشهای هسته ای با نوترون_رزونانس_افت شار در رزونانس_انواع برخورد_پراکندگی کشسان_پراکندگی نا کشسان_پراکندگی رزونانس_سطح مقطع دیفرانسیلی_اثر حرکت نسبی نوترون وهسته هدف_نواحی انرژی نوترونها (ناحیه سریع_ناحیه رزونانس_ناحیه کند_ناحیه سرد_ناحیه فوق سرد)ناحیه حرارتی_ناحیه رزونانس_سطح مقطع شکافت عناصر مختلف_نسبت جذب پرتوزابه شکافت_واکنش نوترونهای حاصل از شکافت به انرژی نوترون فرودی_انواع تابش در واکنش زنجیری_تغییرات 1تا Nهسته های شکافان با انرژی_فرآیند اندرکنش نوترونهای سریع با هسته های محیطی معادله ترابرد نوترون_کندشدن نوترونها_نوترون شبیه یک موج است_معادله ترابرد نوترون_سطح مقطع میکروسکوپی_دونوع عمل ترابرد رخ می دهد_کمیتهای فیزیکی بنیادی_واحدهای فیزیکی_متغیرهای فضایی و زاویه ای_توزیع زاویه ای نوترونها_مشتقات متعدد_دیفرانسیل از معادله ترابرد نوترون_معادله ترابرد نوترون_مدل برخورد_معادله ترابرد نوترون برحسب شار زاویه ای_روش های مختلف حل معادله ترابرد نوترون_روش استفاده از متغیر زاویه ای_روش استفاده از متغیر انرژی_مدلهای مختلف راکتور_ساده سازی ومتقارن بودن قلب_ساده ترین مدل قلب_ادامه معادله ترابرد نوترون_مدل تئوری پخش تک سرعتی_برهم کنشهای نوترون در   نواحی انرژی مختلف_اثر رزونانس بر شار و پدیده خود حفاظی_پارامترهای کند کنندگی برای کند کننده های متداول_چند تعریف از (چگالی برخورد_چگالی کند شدن_لتارجی_قدرت کند کنندگی_نسبت کند کنندگی)_تمرین برای آمادگی آزمون تافل (بخصوص بخشspeaking)_کتاب how do you doصفحه 7و8_{Practice to prepare For toefl testing }

Using water instead of gasoline Reactor for heat transfer!(استفاده ازگازوییل بجای آب برای انتقال حرارت راکتور!)

روش Event Tree در تحلیل حرارت راکتور

نوترون ,ای ,هسته ,ترابرد ,ناحیه ,معادله ,معادله ترابرد ,ترابرد نوترون ,هسته ای ,زاویه ای ,سطح مقطع ,معادله ترابرد نوترون ,برهم کنشهای نوترون

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Just To The Arizona Cardinals Clearance Store To Buy Cheap NFL Jerseys. glosaneasis onasadap sibirthgenco arecovsmal دانلود نوحه و مداحی « وبلاگ شخصی ابراهیـم طهمـاسبـی شاه منصـوری » فروش سیستم ویژن Vision جاوید باد ایران ثبت برند- ثبت ارزان شرکت