محل تبلیغات شما

قدرت روحی انسان ,اساس پیروزی .  باور انسان اساس تمام امور است

 

اساس همه شکستها و پیروزیها از خود آد م  شروع می شود.انسان اساس پیروزی است واساس شکست است.

باور انسان اساس تمام اموراست.غربیان و در سابق انگلستان و بعد از او آمریکا وسایر کشورهای قدرتمند دنبالاین بودند که با تبلیغات دامنه دار خودشان به ممالک ضعیف بباورانند که ناتوان اند, بباورانند که اینها نمی توانند هیچ کاری انجام بدهند,اینهاباید در صنعت ,نظام,در ادارهکشورها,دستشانبه طرف قدرتهای بزرگ از شرق و غرب دراز باشد.آنهایی که می خواستند مخازن اینکشورهای ضعیف را ببرند ,نقشهدرست فکر کرده آنها این بود که مردم این کشور را,ملت این کشور را,باورشان بیاورند که خودشان ناتوانند ,ناتوانی را به خورد کشورهای مستضعف بدهند و خود مردم باور] کنند [که ما نمیتوانیم صنعتی را خودمان ایجاد کنیم و نمی توانیم لشکری را خودمان اداره کنیم و نمیتوانیم اداره مملکت خودمان را بکنیم.این باور که به وسیله تبلیغات غریزدگان در اینممالک پیاده شد ,اینکشورها را به تباهی وعقب ماندگی کشاند.هر کاری را که انسان باورش  این است که ضعیف است نسبت به آن کار ,نمی تواند آن کاررا انجام بدهد.هر قدر,قدرت ارتشی زیاد باشد ,لکن  قدرت روحی نداشته باشد و باورش آمدهباشد که در مقابل فلان قدرت وفلان قدرت نمی تواند ایستادگی کند,این ارتش محکوم به شکست استوهرکشوری که اعتقادش این باشد  که نمی تواند خودش صنعتی را  ایجاد کند این ملت محکوم  به این است که تا آخر نتواند واین اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرتهای بزرگکشیده اند  و قلمفرسایانی که در راه آنهاقلمفرسایی می کردند وغربزدگانی که وابسته به آنها بودند,این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند,به طوری که این ممالک باورشان آمده بود که هیچ کاری از آنها ساختهنیست وهیچ امری از امور کشوری ولشکری و صنعت وسایر اموری که در تمدن بشر دخالتدارد از عهده اینها ساخته نیست وباید از غرب واز قدرتهای بزرگ اینها تبعیت کنند ,لشکرشانمستشار لازم دارد وکشورشان مدبر.این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهایمستضعف هست ,برایخاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.

شماچنانچه باورتان آمده باشد که نمی توانید صنعت درست بکنید و نمیتوانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب بوده است خودتان آنها رادرست بکنید,تا اینباور هست ,نمیتوانید که انجام بدهید.اول باید خودتان را درست کنید ;اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم,ما هم قدرت تفکر داریم,ما هم قدرت صنعت داریم.این قدرت در همه افراد بشر بقوه هست.اگر اینباور برای شما پیدا شد ]موفقخواهید بود[.با این تجربه ای که در این دو سال شماها کردید,دیدید کهآن حرفهایی که گفته می شده است تبلیغات بوده است ومسائل آن طور نبوده است.اینتبلیغات بوده است که در مقابل قدرتهای بزرگ نمی شود نفس کشید و باید تسلیم قدرتهایبزرگ شد.

 

منبع:مبحث قدرت روحی انسان,اساس پیروزی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی صفحه 232 و 233 و 234ازکتاب آیین انقلاب اسلامی  گزیده ای ازاندیشه ها وآرای امام خمینی جلد اول . این کتاب از منابع کتاب انقلاب اسلامیوچرایی وچگونگی رخداد آن هست  که دردانشگاه ها تدریس  می شود

 

_تمرین برای آمادگی آزمون تافل (بخصوص بخشspeaking)_کتاب how do you doصفحه 7و8_{Practice to prepare For toefl testing }

Using water instead of gasoline Reactor for heat transfer!(استفاده ازگازوییل بجای آب برای انتقال حرارت راکتور!)

روش Event Tree در تحلیل حرارت راکتور

نمی ,قدرت ,اساس ,باور ,انسان ,پیروزی ,که در ,انسان اساس ,قدرتهای بزرگ ,بوده است ,این باور

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
وبلاگ عاشقانه عشق زیبای من عایقکاری موتورخانه وکلیه سیستم های حرارتی و برودتی deterede albaiswancuou فروشگاه اینترنتی سوپری موج جنون وبلاگ تفریحی و سرگرمی ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﻣﺎ اللهم عجل لولیک الفرج بحق زینب کبری سلام الله علیها تاپ 10