محل تبلیغات شما

(کاهش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی و دادن وامهای بلاعوض) به دانشجویان در حال تحصیل در مقطع phd مهندسیهسته ای(nuclear engineer) در دانشگاه های آزاداسلامی,دغدغه امروز جامعه هسته ای ایرانیان
حضرت آیت الله ای (مقام معظم رهبری) : گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید , از خود شهادت کمتر نیست.

صفحه 215 کتاب آیین انقلاب اسلامی"جلد اول"(گزیده ای ازاندیشه ها وآرای امام خمینی)در مبحث اتکال به خدا از مباحث مربوط به مشیت الهی و عوامل پیروزی انقلاباسلامی

,به نقل قول از امامخمینی نوشته شده است

{{ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را ازایران بزرگ کوتاه کرد ,با تاییدات غیبی الهیپیروز گردید}}

وهمچنین در صفحه 216 کتاب آیین انقلاب اسلامی "جلد اول"(گزیده ای از اندیشه ها وآرای امام خمینی) در مبحث امدادهای غیبی از مباحث مربوط به مشیت الهی وعوامل پیروزی انقلاب اسلامی

,به نقل از امام خمینی نوشته شده است

بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جدا است:هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام . وتردید  نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم و غارتزده عنایت شده است.

ودر کتب عرفان اسلامی (11جلدنویسنده :حسین انصاریان )که به عنوان کتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راهمسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها بهدست بوسی ایشان نائل شده بودند

بنابراین ما باید از این فرصت که انقلاب اسلامی سال 1357برای ما بهوجود آورده استفاده کنیم و از این مسئله که امروز,دردانشگاههای آزاد اسلامی امکان تحصیل در مهندسی هسته ای (nuclearengineer)در مقطع لیسانس و فوق لیسانس ودکتری(                 BS,MS,PhD)اقدام به جذب دانشجومیکند(ودر مقطع کارشناسی مهندسی هسته ای در دانشگاه آزا د اسلامی بدون آزمون و براساس علاقه اقدام به جذب دانشجو می نماید) حداکثر استفاده را بنماییم .با توجه بهاینکه خودم شاهد بودم عده ای به دلیل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی ,رشته مهندسی هسته ای را رها کرده اند,خواهشمندهستم که حداقل به دانشجویان در حال تحصیل در مقطع PHDدانشگاههای آزاد اسلامی ,وام های بلاعوض داده شودکه شهریه ای که ایندانشجویان پرداخت می کنند (حداقل در حد شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در رشتهمهندسی هسته ای )باشد وبقیه شهریه بصورت وام های بلاعوض داده شود.در حال حاضرشهریهدانشگاه آزاد اسلامی  در مقطع          phdبرای رشته مهندسیهسته ای (nuclear engineer ) در طی (دو یا چهار سال)حدود صد میلیون تومان می شود.ضمن اینکه برای کسی که مثلا در phdمهندسیهسته ای دانشگاه های آزاد اسلامی درس می خواند باید زمینه کار او,در صنعت و تکنولوژی هسته ای ایران (مثلاحداقل درتاسیسات و تکنولوژینطنز اصفهان)فراهم باشد که چنانچه به این دانشجوها وام بلاعوض (برای شهریهدانشگاههای آزاد اسلامی)داده شود از روی کاری که به این دانشجوها(در صنعت هسته ایایران)داده میشود کسر گردد.

ضمن اینکه در صفحه 215 کتاب آیین انقلاب اسلامی(گزیده ای ازاندیشه هاوآرای امام خمینی) جلد اول در مبحث اتکال به خدا از مباحث مربوط به مشیت الهی وعوامل پیروزی انقلاب اسلامی ,به نقل قول از امامخمینی نوشته شده است:

جوانهای ما  الان هم پیش من میآیند,بعضی از آنها ,و میگویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم .این  رمز پیروزی بود که همان طوری که در صدر اسلام مسلمین با این رمز پیش بردند ,ملت ما هم با این رمز پیش برد;وبا اینرمز است که ملتها می توانند پیش ببرند.

ودر کتب عرفان اسلامی (11جلدنویسنده :حسین انصاریان )که به عنوان کتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راهمسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها بهدست بوسی ایشان نائل شده بودند

همچنین به نقل از امام  خمینیدر کتاب آیین انقلاب اسلامی "جلد دوم"(گزیده ای از اندیشه و آرای امامخمینی ) صفحه 581 در مبحث (زیر بنا اقتصاد نیست ) از مباحث مربوط به خطوط کلیاقتصاد اسلامی و اقتصاد نوشته شده است:

آنهایی که دم از اقتصاد می زنند و زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انسان را نمی دانند یعنی چه,خیال میکنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است ! منتها خورد و خوراکاین حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد.این چلو کباب می خورد;  او کاه می خورد ; اما هر دو حیوانند . اینهایی که زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدانند اینها انسان را حیوان می دانند.حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است.زیر بنایهمه چیزش ]است [ الاغ هم زیربنای همه چیزشاقتصادش است.اینها انسان را نشناختند اصلا که چه هست.ما باید باورمان بیاید بهاینکه مملکت ما همه چیزش را فدا می خواست بکند برای اسلام.الان هم می آیند به منمی گویند,مکرر _دسته جمعی  ,تنهایی_که شما دعا کنید ما شهید بشویم.معقول است که بگوید من شهیدبشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟برای شکمش می خواهد شهید بشود؟! کسی معقول است کهتقاضای شهادت بکند برای شکمش؟ همچو معقول نیست این معنا,تقاضایشهادت برای اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست;یک حیاتجاوید است  ,برای حیاطجاوید است که این تقاضای شهادت می کند.زیر بنا توحید است,زیر بناعقاید حقه الهی است;نه زیر بنا شکمباشد.اینهایی که اقتصاد را زیر بنا می دانند ,  اینها منحط کردند انسان را از حد انسانیت به حدیک حیوانی ,مثل سایر حیوانات;این هممثل سایر حیوانات.

ودر کتب عرفان اسلامی (11جلدنویسنده :حسین انصاریان )که به عنوان کتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راهمسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها بهدست بوسی ایشان نائل شده بودند

در زمان دولت آقای محمود بعد از ترور عده ای از دانشمندانهسته ای ایران, تلویزیون و رسانه های داخل ایران مرتب نشانمی دادند که ایرانی های بسیاری به (رشته مهندسی هسته ای ورشته های مربوط به علوموفنون  هسته ای)روی آورده اند , یعنی این افرادی که گویی با این عمل آرزوی شهادت نموده اند)که در مطالب بالا بیان شد به عنوان عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایراناز دیدگاه امام خمینی بیان شده است) ما نباید اجازه دهیم به خاطر مسئله اقتصادی ,دانشجویان نتوانند در رشته مهندسی هسته ای (nuclearengineer) به خصوص در مقطع phd تحصیل کنند.

خیلی ممنون_ان شاء الله موفق باشید_در پناه حق باشید.

 

 

_تمرین برای آمادگی آزمون تافل (بخصوص بخشspeaking)_کتاب how do you doصفحه 7و8_{Practice to prepare For toefl testing }

Using water instead of gasoline Reactor for heat transfer!(استفاده ازگازوییل بجای آب برای انتقال حرارت راکتور!)

روش Event Tree در تحلیل حرارت راکتور

اسلامی ,ای ,هسته ,خمینی ,انقلاب ,امام ,هسته ای ,امام خمینی ,انقلاب اسلامی ,آزاد اسلامی ,مهندسی هسته ,آیین انقلاب اسلامی ,پیروزی انقلاب اسلامی ,اسلامی 11جلد نویسنده ,کتاب داستان میخواندم

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
badcnusiper مطالب ارزشمند(خطبه بدون الف وبدون نقطه امیر المومنین علی علیه السلام)و .... Mechanical Engineering of Tabriz University راه های آنی کسب درآمد از اینترنت و فروش فایلهای غیر قابل استفاده خودتان attrodenga فاطیما لاب Rebecca's memory هر آنچه میخواهید به رایگان دریافت کنید nalisumo الکترونیک